Cafe Brazil si pio idemo u Rio

Na osnovu Zakona o igrama na sreću ( Službeni Glasnik Republike Srpske broj 22/19 ) na osnovu članova 95 Zakona, EUROVIP d.o.o. Gospodarska zona Tromeđa V 2 , 88 260 Čitluk, PJ Laktaši, Nikole Pašića 52, JIB: 4227017030069 donosi:

PRAVILA NAGRADNE IGRE

„ IDEMO U RIO “

 1. Priređivač nagradne igre je EUROVIP d.o.o. PJ Laktaši, Nikole Pašića 52, JIB: 4227017030069.
 • Nagradna igra organizuje se u poslovnim jedinicama kompanije Tropic maloprodaja d.o.o. u marketima Tropic i mojMarket na teriritoriji Republike Srpske isključivo u promotivne svrhe kafe Brazil proizvodnog asortimana te unapređenje prodaje brenda Brazil kafa.
 • Nagradna igra orgranizuje se na teritoriji Republike Srpske u mojMarket i Tropic marketima u periodu od 15.4.2019. do 15.6.2019.
 • Nagradni fond u ukupnoj vrijednosti od 9.353,92 KM biće raspodjeljen na 4 nagrade, od najvrednije ka najmanje vrijednoj kako slijedi:
 • Putovanje u Brazil = 7.353,92 KM
 • 1 x poklon bon od 1.000 KM = 1.000,00 KM
 • 1 x poklon bon od 500 KM = 500,00 KM
 • 2 % poklon bon od 250 KM = 500,00 KM

Sve cijene su izražene sa uračunatim PDV-om. Dobitnici nagrada iz predhodnog stavka, ne mogu zahtijevati protuvrijednosti u novcu ili u drugoj odgovarajućoj nagradi ili usluzi umjesto osvojene nagrade.

 • Pravo učestvovanja u promotivnoj nagradnoj igri imaju samo lica starija id 18 godina sa prebivalištem na teritoriji Republike Srpske koji tokom naznačenog perioda trajanja nagradne igre ostvare kupovinu BRAZIL KAFA proizvoda u marketima mojMarket i Tropic preko 5.00 KM u bilo kojem marketu Tropic i mojMarket na teritoriji Republike Srpske. Pravo učestvovanja u nagradnoj igi nemaju zaposleni EUROVIP d.o.o. i TROPIC MALOPRODAJA d.o.o. kao i članovi njihove najuže porodice.
 • Preuzimanje nagrada vrši se u mojMarket Delta Planetu 22.6.2019. ili eventualno isporukom na adresu dobitnika po dogovoru.  Nagradu mogu preuzeti samo oni kupci koji ispunjavaju prethodno navedene uslove te je moguće preuzeti nagradu i nakon predviđenog vremenskog razdoblja trajanja nagradne igre. Objava dobitnika nagrade igre biće iskomunicirana na društvenim mrežama kompanija EUROVIP d.o.o. www.eurovip-brazil-kava.com  i TROPIC MALOPRODAJA d.o.o. www.tropic.ba i www.mojmarket.ba
 • Nagrade će biti dodjeljene u roku od najviše 30 dana od dana objave dobitnika nagradne igre. U slučaju nemogućnosti ostvarenja kontakta sa dobitnicima, nagrade neće biti dostavljene i ostaju Organizatoru koji će nagradni fond prodati i sredstva uplatiti na račune humanitarnih organizacija. U slučaju, ne dodjeljivanja djela nagrada zbog nedovoljnog odziva učesnika, nedodjeljene nagrade ostaju Organizatoru. Preuzimanje nagrada van ovog roka ili na drugi način biće moguće sani uoliko postoji izričit sporazum dobitnika i Oraganizatora o tome. Ukoliko dobitnici ne postupe na način predviđen ovim Pravilima, radi preuzimanja nagrade u naznačenom roku, smatraće se da odustaju od nagrade.
 • Organizator će preduzeti sve potrebne mjere predostrožnosti da osigura zaštitu ličnih podataka, zaštitu od gubitka, zloupotrebe, neovklaštenog razotkrivanja, izmjene ili distribucije u skladu sa Zakonom. Organizator preuzima odgovornost o zaštiti povjerljivosti ličnih podataka Učesnika za vrijeme trajanja nagradne igre u skladu sa Zakonom o zaštiti ličnih podataka.
 • Učestvovanjem u ovoj nagradnoj igri učesnici prihvataju ova Pravila.
 1. Kod preuzimanja nagrade dobitnik je dužan potvrditi svoj identitet svojom ličnom kartom.
 1. Dobitnici nagrada pristaju da priređivači u medijskim aktivnostima vezanim za ovu nagradnu igru mogu koristiti njihove lične podatke, fotografije i izjave bez naknada.
 1. Imena dobitnika nagradne igre biće objavljena u dnevnim novinama te na web portalu kompanije EUROVIP d.o.o. www.eurovip-brazil-kava.com i TROPIC MALOPRODAJA d.o.o. www.tropic.ba i www.mojmarket.ba
 1. Priređivač pridržava pravo tumačenja ovih Pravila i to putem svoje Komisije, zadužene za provedbu ovih Pravila, a koju imenuje direktor Društva. Učesnici nagradne igre učestvovanjem pristaju na pravo Priređivača na tumačenje ovih Pravila te prihvaćaju takvo tumačenje koje će po potrebi izdati Komisija Priređivača.
 1.  Porez na dobitak od igara na sreću biće regulisan u skladu sa zakonom o igrama na sreću u skladu sa članovima 101-104 zakona o igrama na sreću(Sl. Glasnik Republike Srpske broj22/19)

.                                                                                 

 1. Priređivač ima pravo da uz javno obavještenje i uz predhodnu saglasnost mjerodavnog tijela koje je izdalo odobrenje za provođenje nagradne igre, jednostrano otkaže nagradnu igru u bilo kojoj fazi ukoliko ustanovi da je došlo do materijalne povrede ili zloupotrebe pravila nagradne igre ili ukoliko je došlo do događaja koji imaju karakter više sile.
 1. Učesnici nagradne igre upoznaće se sa ovim pravilima koja će biti objavljena u skladu sa članom 95 stav 4 tačka 3. Zakona o igrama na sreću ( Sl. Glasnik Republike Srpske broj 22/19 putem dnevnih novina koje su dostupne na teritoriji Republike Srpske a nakon dobivanja saglasnosti Republičke uprave za igre na sreću, Ministarstva finasija Republike Srpske te prije početka nagradne igre.
 1. U slučaju spora između priređivača nagradne igre i učesnika nadležan je sud u Banjoj Luci.

Pravila nagradne igre odobrena su rješenjem Republičke uprave za igre na sreću Republike Srpske Broj: 06/4-463-1212/19 od dana 28.03.2019. godine  

                                    

Podijelite na društvenim mrežama

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest
Share on skype
Skype
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on email
Email

Café Brazil novosti

Prijavite se na obavijesti i ostvarite pogodnosti, sudjelujte u akcijama, promocijama, nagradnim igrama i informirajte se o našim proizvodima.