PRAVILA NAGRADNE IGRE “Otkrij ljepotu Istanbula uz Cafe Brazil i Amko komerc”

Na osnovu Zakona o igrama na sreću (Službene novine F BIH br.48/15 i 60/15), Pravilnika o sadržaju pravila, uslovima i načinu privređivanja nagradnih igara (Službene Novine F BiH br. 30/16, 63/19,92/20 i 12/22), Eurovip d.o.o. Čitluk dana 25.08.2023. godine donosi slijedeća :


P R A V I L A N A G R A D N E I G R E
„ Otkrij ljepotu Istanbula uz Cafe Brazil i Amko komerc “


Naziv i adresa priređivača
Član 1.
Naziv priređivača: Eurovip d.o.o.
Adresa priređivača: Gospodarska zona Tromeđa V br.2, 88 260 Čitluk
PDV broj: 227017030000
Matični broj: 1-1435, registrovan kod općinskog suda u Mostaru
Broj riješenj FEDERALNOG MINISTARSTVA FINANCIJA : UP-05-12-1-911/23
Svrha priređivanja nagradne igre
Član 2.
Svrha priređivanja nagradne igre je promocija proizvoda Cafe Brazil na tržištu Bosne i Hercegovine.
Naziv i trajanje nagradne igre
Član 3.
Nagradna igra pod nazivom „ Otkrij ljepotu Istanbula uz Cafe Brazil i Amko komerc “
traje od 15.09.2023.g. do 31.10.2023.g.

Pravo sudjelovanja u nagradnoj igri
Član 4.
Pravo sudjelovanja u nagradnoj igri imaju sva fizička lica (rezidenti i nerezidenti BiH), osim uposlenika priređivača nagradne igre, uposlenika Amko Komerc d.o.o. i Dobrinja d.o.o. te članova njihovih užih porodica.
Nagradna igra sastojat će se od 1 kruga, gdje će u izvlačenju biti izvučen dobitnik glavne nagrade – Putovanje u Istanbul za dvoje i dobitnici ostalih nagrada.
Na kraju nagradne igre prikupit će se računi iz kutija u maloprodajnim objektima i dostaviti na centralno mjesto gdje će se izvlačiti dobitnici nagrada.
Za sudjelovanje maloljetnika saglasnost mora dati roditelj ili osoba koja je u skladu sa zakonom ovlaštena o njoj se starati i zastupati je. Maloljetnik može biti dobitnik nagrade i primiti osvojenu nagradu prema zakonom propisanim uvjetima, odnosno ukoliko je skrbnik maloljetnika prihvatio nagradu, time je izrazio svoju saglasnost s Pravilima te nagradu u ime maloljetnika i preuzima.

Način sudjelovanja u nagradnoj igri
Član 5.
Svako fizičko lice na teritoriji Federacije Bosne i Hercegovine, koje izvrši kupovinu Cafe Brazil proizvoda u bilo kojem prodajnom objektu Amko komerc d.o.o. i Dobrinja d.o.o. u minimalnom iznosu od 8 KM, tokom perioda trajanja nagradne igre, stiče pravo učestvovanja u nagradnoj igri.
Da bi lice učestvovalo u nagradnoj igri potrebno je da na poleđini računa, napiše osobne podatke koji uključuju:
• Ime i prezime
• Grad, ulica i broj
• Kontakt telefon
Upisivanjem osobnih podataka na računu, te ubacivanjem istih u za to predviđene kutije u maloprodajnim objektima učesnik prihvata pravila nagradne igre.
Jedna osoba može učestvovati sa neograničenim brojem računa ali može osvojiti samo jednu nagradu.
Svi računi će biti provjereni prema isključivom diskrecionom pravu priređivača i bit će poništeni i odbačeni ukoliko ne budu popunjeni u skladu sa propisanim pravilima. Sve informacije na računima moraju biti čitljive. U slučaju neregularnosti računa priređivač neće snositi nikakvu odgovornost. Priređivač neće odgovarati ni za izgubljene, pogrešno adresirane, ili zakašnjele račune, ili one koji ne ispunjavaju uvjete Nagradne igre.
Nakon isteka roka za učešće u nagradnoj igri kutije sa računima učesnika bit će zapečaćene do momenta izvlačenja, od strane ovlaštenog lica priređivača nagradne igre.

Izvlačenje dobitnika nagradne igre
Član 6.
Izvlačenje nagrada bit će obavljeno u slijedećim terminima:
Izvlačenje nagrada biti će 3.11.2023. godine u 14:00h u objektu AMKO KOMERC d.o.o. Podružnica Sarajevo broj 65.
Priređivač je dužan najkasnije u roku od 8 dana obavijestiti dobitnike o osvojenim nagradama.
Objava dobitnika bit će objavljena na web stranici www.eurovip-brazi-kava.com i www.amko.ba na facebook stranici https://www.facebook.com/brazilkava.ba/ , https://www.facebook.com/AmkoKomerc .

Nagradni fond
Član 7.

Nagradni fond u ukupnoj vrijednosti od 4380,00 KM bit će raspodijeljen na 4 nagrade, od najvrijednije ka najmanje vrijednoj kako slijedi:

• Putovanje u Istanbul za 2 osobe = 2680,00 KM 
• Poklon bon od 500 KM za kupovinu u Amko Komerc
• Poklon bon od 200 KM za kupovinu u Amko Komerc
• 10 poklon bona od 100 KM za kupovinu u Amko Komerc

Sve cijene su izražene sa uračunatim PDV-om.

Objava imena dobitnika i preuzimanje nagrada
Član 8.

Prilikom preuzimanja nagrade, dobitnik nagrade je dužan potpisati izjavu o prihvatanju nagrade. Svi sudionici saglasni su s pravilima nagradne igre. Sudionici svojim ulaskom u nagradnu igru neopozivo prihvaćaju da je Organizator bez ikakve naknade ovlašten bez vremenskih i teritorijalnih ograničenja koristiti u reklamne svrhe njihovu fotografiju, ime i prezime, adresu i ostale podatke vezane uz sudionika, a dobitnici nagrada, obvezni su dati svoju suglasnost i u pisanoj formi.
Priređivač nagradne igre zadržava pravo da uručenje nagrada organizira u vidu javnog događaja, u nazočnosti medija.
Dobitnik nema pravo tražiti od priređivača zamjenu osvojene nagrade za drugu nagradu ili protuvrijednost nagrade u novcu.
Ako je dobitnik maloljetan ili ograničenih sposobnosti, podoban je da primi nagradu samo uz odobrenje roditelja ili zakonskog staratelja uz odgovarajuću osobnu iskaznicu.
Ispravnost izvlačenja će nadgledati tročlana komisija koju će formirati priređivač nagradne igre.
Dobitnici mogu preuzeti nagrade osvojene u nagradnoj igri najakasnije u roku od 30 dana od dana iz Članka 6. Ako dobitnici nagrade ne preuzmu osvojene nagrade u roku od 30 dana, priređivač ih je dužan kontaktirati i obavjestiti o dobivenoj nagradi, te odrediti naknadni rok za preuzimanje nagrade koji ne može biti duži od 8 dana od dana ponovnog obavještenja o dobitku nagrade. Ako dobitnik ni u naknadnom roku ne preuzme osvojenu nagradu, gubi pravo na nagradu, a priprđivač je dužan postupati na način propisan članom 11. Pravilnika o sadržaju pravila, uslovima i načinu pripeđivanja nagradnih igara.Porez na dobitak od nagradnih igara, snosit će priređivač nagradne igre.

Mogućnost otkazivanja nagradne igre
Član 9.

Priređivač Nagradne igre zadržava pravo odgode korigovanja pravilnika ili prekida nagradne igre u bilo kojem trenutku tokom trajanja nagradne igre ili u slučaju nepredviđenih okolnosti u vrijeme odvijanja Nagradne igre, te u slučaju više sile. Priređivač ima pravo da uz javno obavještavanje jednostrano otkaže nagradnu igru u bilo kojoj fazi ukoliko ustanovi da je došlo do materijalne povrede ili zlouporabe Pravila i uvjeta nagradne igre. U slučaju otkazivanja ili prekida nagradne igre neće se nadoknađivati troškovi sudionika nagradne igre ili eventualna šteta sudionicima u nagradnoj igri, niti će se nagradna igra održati. Sudionici će o prekidu nagradne igre biti obaviješteni putem medija.

Završne odredbe
Član 10.

Pravila nagradne igre stupaju na snagu nakon što Federalno ministarstvo finansija izda saglasnost za priređivanje nagradne igre. Pravila će biti objavljena u novinama „ Dnevni Avaz “ nakon pribavljanja saglasnosti, te ista vrijede do završetka nagradne igre, uz istovremeno objavljivanje najave nagradne igre.

Član 11.
U slučaju spora između priređivača i sudionika ove nagradne igre nadležan je Sud u Mostaru.

Podijelite na društvenim mrežama

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest
Share on skype
Skype
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on email
Email

Café Brazil novosti

Prijavite se na obavijesti i ostvarite pogodnosti, sudjelujte u akcijama, promocijama, nagradnim igrama i informirajte se o našim proizvodima.